วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สรุปรายการอัพเดต 4.3 Jelly Bean

สรุปการอัพเดต 

 (วันที่ 27 กุมถาพันธ์ 2557)


สามารถโหลดได้จากบล็อกเลย!

Xperia™  Z1 compact
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 14.2.A.1.114
Release started: 2014-01-31

Xperia™  Z1 
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 14.2.A.1.136
Release started: 2014-01-30

Xperia™  Z ultra
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 14.2.A.1.136
Release started: 2014-01-30

Xperia™  Z
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 10.4.1.B.0.101
Release started: 2014-02-07

Xperia™  ZL
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 10.4.1.B.0.101
Release started: 2014-02-07

Xperia™  ZR
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 10.4.1.B.0.101
Release started: 2014-02-07

Tablet™  Z
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 10.4.1.B.0.101
Release started: 2014-02-07

Xperia™ SP
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 12.1.A.0.266
Release started: 2014-02-12

Xperia™ T
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 9.2.A.0.295
Release started: 2014-02-13

Xperia™ TX
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 9.2.A.0.295
Release started: 2014-02-13

Xperia™ V
Android version: Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Latest available software: 9.2.A.0.295
Release started: 2014-02-13

ดาวน์โหลดได้ที่ >>>  XPERIA STOCK ROM for Download (UPDATE 4.4 KITKAT)


Recommended Topics : บทความแนะนำ